پیچک ( مستانه سلطانی )(ژاله اصفهانی)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- ژاله اصفهانی ( ژاله اصفهانی )
- ژاله اصفهانی ( ژاله اصفهانی )
- روی درخت ِ گردوی ( ژاله اصفهانی )
- اگر پرسند از من ( ژاله اصفهانی )
- خراب گشته دلم ( ژاله اصفهانی )
- پرندگانِ مهاجر ( ژاله اصفهانی )
- گیاه وحشی کوهم ( ژاله اصفهانی )
- اگر هزار قلم داشتم ( ژاله اصفهانی )
- نوبهار آمد و از سبزه زمين زيبا شد ( ژاله اصفهانی )
- پیراهن کبود پر از عطر خوش را ( ژاله اصفهانی )
- هنوز در دل ما شور و زور بازوست ( ژاله اصفهانی )
- چه سرسبز ،چه سرشارند ( ژاله اصفهانی )
- درخت آمده از پشت در به دیدن من( ژاله اصفهانی )
- شکوه آرزو را ( ژاله اصفهانی )
- بشکفد لاله ی رنگین مراد(ژاله اصفهانی)
صفحه قبل 1 صفحه بعد